WITEC

European Database for Women Experts in SET
(Science, Engineering and Technology)Introduktion

Velkommen til WITECs europæiske database over kvindelige eksperter inden for naturvidenskab, ingeniørvidenskab og teknologi.

Hvis du har brug for at finde en ekspert inden for dette område kan du søge i databasen, der indeholder biografiske oplysninger om kvindelige eksperter inden for industri og forskning i Belgien, Danmark, Tyskland, Holland, Spanien, Sverige og Storbritannien.

Formålet med databasen er at synliggøre kvindelige eksperter indenfor naturvidenskab, ingeniørvidenskab og teknologi og at øge antallet af kvinder i besluttende organer nationalt og på europæisk plan. Databasen er udviklet som et "mainstreaming" redskab og støttes af EUs Fjerde Handlingsplan for lige muligheder for mænd og kvinder. KVINFO, center for information om kvinde- og kønsforskning, er projektsamarbejdspartner for Danmark.

Hvis du skal finde en ekspert, henviser vi til brugervejledningen, der beskriver databasens søgeredskaber. Hvis du ønsker at hjælpe WITEC med at evaluere databasen så form og indhold kan forbedres, beder vi dig udfylde evalueringsskemaet. Hvis du ønsker at a nbefale nye eksperter, så kan du udfylde et skema med navn og kontaktoplysninger. Hvis du selv ønsker at komme i betragtning til optagelse i databasen, kan du udfylde ansøgningsskemaet.

WITEC databasen blev lanceret på Internettet i juli 1997. WITEC planlægger at udvide databasen med oplysninger om kvindelige eksperter fra de resterende 8 medlemsslande og Norge. Watch this space!


[Introduction] [User Guidelines] [Evaluation Form] [Nomination Form] [Application Form]
[Back to the WITEC Home Site]