WITEC

European Database for Women Experts in SET
(Science, Engineering and Technology)Introductie

Welkom bij WITEC's Europese Databestand van vrouwelijke experts in Science, Engineering and Technology (SET).

Als u zoekt naar een expert in Science, Engineering of Technology, kijk dan in dit databestand waarin biografische gegevens zijn opgenomenvan vrouwelijke experts werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs uit Belgiâ, Denemarken, Duitsland, Nederland, Spanje, Zweden en Engeland.

Het belangrijkste doel van het databestand is om het beeld van vrouwelijke experts die in SET werkzaam zijn te versterken, om uiteindelijk het aantal vrouwen in functies op beslissingsniveaus op nationaal en Europees niveau te vergroten. Dit databestand is ontwikkeld ter ondersteuning bij "mainstreaming" van gelijke kansen door heel Europa en wordt financieel ondersteund door het "Vierde Actie-Programma inzake Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen", DGV, Europese Commissie. Het Nederlandse deel van dit databestand is opgezet en uitgevoerd door de Stichting Vrouwen en Hoger Technisch Onderwijs (VHTO).

Om een expert te vinden, kijk dan eerst bij de gebruiksaanwijzing waarin staat uitgelegd wat de zoekmogelijkheden van dit databestand zijn. Als u WITEC wilt helpen met de evaluatie van dit databestand vul dan het evaluatieformulier in. Dit helpt ons om het ontwerp en de inhoud van de database te verbeteren. Als u iemand anders wilt voordragen voor het databestand vul dan het voordraagformulier in. Als u zelf een expert bent en u wilt zich inschrijven bij de database, vul dan het inschrijfformulier in.

De database is in juli 1997 on-line op het World Wide Web gezet. WITEC wil dit databestand zodanig verder ontwikkelen dat de overige 8 lidstaten van de EU en Noorwegen ook zijn opgenomen.


[Introduction] [User Guidelines] [Evaluation Form] [Nomination Form] [Application Form]
[Back to the WITEC Home Site]