WITEC

European Database for Women Experts in SET
(Science, Engineering and Technology)Introduktion

Välkommen till WITECs europeiska databas med kvinnliga experter inom naturvetenskap och teknik.

Om Ni söker en expert inom naturvetenskap och teknik så ska Ni använda denna databas. Den innehåller biografiska data om kvinnliga experter inom industrin och den akademiska världen från Belgien, Danmark,Tyskland, Nederländerna, Spanien och Sverige.

Huvudmålet med databasen är att synliggöra kvinnliga experter inom teknik och naturvetenskap och att öka antalet kvinnor inom beslutsfattande organ på nationell och europeisk nivå. Databasen har utvecklats som ett redskap för jämställdhetsarbetet runt om i Europa med stöd från EUs fjärde ramprogram för jämställdhet, DG V.

För att hitta den expertis Ni behöver, kan Ni titta i användarguiden som beskriver sökmöjligheterna. Om ni vill hjälpa WITEC med utvärderingen av databasen, fyll gärna i feedback-formuläret, vilket hjälper oss att förbättra utformning och innehåll. Fyll också gärna i nomineringsformuläret, om ni önskar nominera en expert till databasen. Slutligen, om Ni är expert som önskar ansöka till databasen, fyll i ansökningsformuläret.

Databasen lanserades på World Wide Web i juli 1997 och nu planerar WITEC att utöka den med de återstående 8 medlemsländerna samt Norge.Bevaka denna adress för ytterligare uppdatering.


[Introduction] [User Guidelines] [Evaluation Form] [Nomination Form] [Application Form]
[Back to the WITEC Home Site]